Detektory AVANSA

Detektory plynu

Akumulácia plynu v uzavretých priestoroch (obchody, kancelárie, byty, sklady, garáže) môže mať vážne dôsledky. Inštaláciou plynových detektorov môžete zabrániť otravám, uduseniu, požiaru alebo výbudchu. V závislosti od typu detektorov dokáže detekovať akumuláciu metánu, butánu alebo propánového plynu ešte pred tým, než ohrozia váš život alebo majetok. Detekcia je lokálna a je vizuálna aj zvuková. Ak je dektor pripojený k plynovému elektromagnetickému ventilu, môžete ho v prípade úniku plynu vypnúť.

 • 1 - Zelená LED (Napájanie) znamená, že je detektor v prevádzke
 • 2 - Červená LED (Alarm) signalizuje detekciu plynu
 • 3 - Žltá LED (Chyba) indikuje prevádzkove chyby
 • 4 - Tlačidlo Test, stlačte toto tlačidlo na otestovanie správneho fungovania zvukového alarmu. Ak chcete otestovať aj uzatvorenie ventilu, musíte túto funkciu aktivovať nasledujúcim postupom. Stačte tlačidlo TEST, keď detektor nie je zapojený do elektrickej siete. Držte tlačidlo stalčené a zapojte kábel detektora do elektrickej zásuvky. Uvoľnite tlačidlo. Počkajte, kým kontrolka LED prestane blikať. Teraz stalčením tlačidla TEST môžete zavrieť ventil.

Montáž

Detektor by mal byť namontovaný na stene 30 cm pod stropom, kde je určený na detekciu úniku metánu. Zemný plyn (metán) je ľahší ako vzduch a hromadí sa v hornej časti miestnosti.
Na detekciu LPG (bután, propán) je detektor namontovaný na stenu vo výške asi 30 cm od podlahy. LPG je ťažší ako vzduch a hromadí sa v spodnej časti miestnosti.

Avansa 100M
 • Napájanie: AC 220V 50Hz
 • Citlivosť: 10% L.E.L. (dolný limit výbušnosti)
 • Čas odozvy: <30 s
 • Spotreba energie: v normálnom prevádzkovom režime <1,5 W - alarm 3 W
 • Prevádzková teplota: -15°C - 50°C
 • Vlhkosť: <97% RH (relatívna vlhkosť)
 • Hlasitosť upozornenia: >90 dB (decibelov) pri vzdialenosti 1m od detektora
 • Pripojovacie rozmery: 1
 • Možnosť pripojenia na solenoidový ventil 12V DC
 • Polarita: biely vodič (+) pozitívna, čierny vodič (-) negatívna
 • Hmotnosť: 250 g
 • Detekovateľné plyny: zemný plyn (metán), LPG (bután, propán)
 • Zakúpiť
Avansa 100M + solenoidový ventil
Technické parametre detektoru
 • Napájanie: AC 220V 50Hz
 • Citlivosť: 10% L.E.L. (dolný limit výbušnosti)
 • Čas odozvy: <30 s
 • Spotreba energie: v normálnom prevádzkovom režime <1,5 W - alarm 3 W
 • Prevádzková teplota: -15°C - 50°C
 • Vlhkosť: <97% RH (relatívna vlhkosť)
 • Hlasitosť upozornenia: >90 dB (decibelov) pri vzdialenosti 1m od detektora
 • Pripojovacie rozmery: 1
 • Možnosť pripojenia na solenoidový ventil 12V DC
 • Polarita: biely vodič (+) pozitívna, čierny vodič (-) negatívna
 • Hmotnosť: 250 g
 • Detekovateľné plyny: zemný plyn (metán), LPG (bután, propán)
Technické parametre ventilu
 • Typy plynu: zemný plyn (metán) a LPG (bután, propán)
 • Telo solenoidu: mosadzná zliatina, nikel
 • Tesniaci materiál: guma NBR/EKM
 • Prevádzková teplota: -10 °C - + 50°C
 • Pripojenia: G1/2" DN15, G3/4" DN20, G1" DN25
 • Otvorenie: manuálne
 • Uzavretie - 9 V DC - 12 V napätie alelbo manuálne
 • Uzatvárací prúd: >1,5 A (impulz)
 • Čas uzávierky: >1s
 • Polarita: biely drôt ä+) pozitívny, čierny drôt (-) negatívny
 • Maximálny tlak: 500 mBar (max. 1 bar tlakový test po dobu 20 minút)
 • Zakúpiť

Neinštalujte detektor:

Pripojenie k solenoidovému ventilu (12v DC)

Pripojenie k solenoidovému ventilu sa vykonáva prostredníctvom pripojovacieho kábla dodaného s detektorom, pri dodržaní polarity, biely vodič (+) kladný a čierny vodič (-) negatívny. Ak dĺžka nie je dostatočna, káble môže byť predĺžený, ale celková dĺžka kábla zo delenoidového ventilu k detektoru nemá presiahnuť 20 metrov. Dodržať sa tiež musí farba a polarita vlákna. Nesprávna polarita poškodí solenoid. Detektor je napájaný y elektrickej siete pri napätí 220v AC, 50Hz. Keď je zapojený do napájania, detektor začne pípať. Detektor potrebuje krátku dobu na stabilizáciu. Stabilizácia môže trvať od 3 do minút; predstavuje čas potrebný pre vstup snímača plynu do normálnej prevádzky. Počas tejto doby LED diódy blikajú. Po ukončení blikania LED sa detektor prepne do normálnej prevádzky, zelené LED zostane svietiť nepretržite, čo signalizuje, že detektor je napájaný. Po celú dobu, čo svieti zelená LED dióda, si môžete byť istí, že detektor funguje. Pre optimálnu prevádzku by mal byť detektor raz mesačne vyčistený povysávaním prachu usadeného vo vnútri. Pri vysávaní detektor neotvárajte. Vysávajte iba vetracie otvory detektora. Nedotýkajte sa prístroja hadicou vysávača, len opatrne vysajte prach. Každý mesiac otestujte prevádzku stlačením testovacieho tlačidla alebo cez vetracie štrbiny v spodnej časti detektora nažeňte plyn uvoľnený zo zapaľovača. Technológia japonských senzorov plynu je vynikajúcej kvality. Detektor má citlivosť 10% L.E.L (Dolný limit výbušnosti), to znamená, že detektor detekuje prítomnosť plynu a signalizuje, keď koncentrácia plynu dosiahne 10% minimálnej koncentrácie, ktorá môže spôsobiť výbuch (LEL). Dolný limit výbušnosti je minimálna koncentrácia paliva v zmesi paliva a okysličovadla, z ktorej sa môže explózia šíriť autonómne z lokálneho miesta. Keď detektor rospozná prítomnosť plynov, vydáva zvukový alarm a prikáže uzatvorenie solenoidového ventilu. Červena LED bude blikať a detektor bude prerušovane pípať.

Čo robiť pri zaznení alarmu?

Nepouzívajte žiadne vypínače! Otvorte dvere a okná na vyvetranie miestnosti, zatvorte všetky plynové ventily a ihneď opustite priestor! Nepoužívajte elektrické ventilátory a nezapínajte žiadne iné zariadenia, ktoré používajú elektrickú energiu. Vyhnite sa akejkoľvek iskre. Kontaktujte pohotovosť vašej lokáklnej plnárskej distribučnej spoločnosti! V priestore nepoužívajte žiadny telefón, pretože akákoľvek iskra môže spôsobiť požiar alebo dokonca výbuch. Nevracajte sa do priestoru, kým nie je úplne vyvetraný a únik nie je objavený a opravený! Považujte všetky alarmy detektorov plynov ako reálne, pokým neskontrolujete všetky možné úniky plynu. Detektor plynu nenahrádza poistenie proti strate majetku, tovaru alebo akékoľvek iné zdravotné alebo životné poistenie. Poistné krytie spočíva výlučne na vašom poistení. Detektor nevylučuje vašu povinnosť bezpečne používať a udržiavať v dobrom prevádzkovom stave všetky inštalácie a zariadenia, ktoré pracujú na plyn. Tieto musia byť pravidelne kontrolované oprávnenými osobami. Detektor znižuje počet nehôd spôsobených únikom plynu. Detektor nie je dokonalý prístroj, akýkoľvek eletronický prístroj má určité limity a nie vždy je schopný odhaliť prítomnosť plynu za každej okolnosti. Pri výpadku napájania detektor nefunguje.
Detektor nemusí fungovať kvôli poruchám v napájacej sieti. Detektor nedokáže rozpoznať únik plynu spôsobený v inej úrovni domu. Dokáže detekovať úniky iba v miestnosti, kde je nainštalovaný. Detektor je preto potrebné nainštalovať na každom poschodí budaovy a každej miestnosti, kde môže dôjsť k úniku plynu. Detektor plynu nedokáže detekovať prítomnosť oxidu uhoľnatého alebo dymu. K tomu použite detektor oxidu uhoľnatého alebo detektor dymu. Detektor plynu indikuje iby prítomnosť plynu v blízkosti snímača. Plyn môže byť prítomný aj v incýh častiach domu a zatvorené dvere môžu zabrániť tomu, aby sa plyn dostal k detektoru.

Detektory oxidu uhoľnatého

Akumulácia plynu v uzavretých priestoroch (obchody, kancelárie, byty, sklady, garáže) môže mať vážne dôsledky. Inštaláciou detektoru oxidu uhoľnatého je možné zabrániť otrave alebo azduseniu. Otrava oxidom uhoľantým (CO) je spôsobená vdychovaním tohto toxického plynu. Vzhľadom na to, že plyn nemá zápach, nedráždi a nemá zafarbenie, otrava nastáva bez pocitov. Ak obeť spí, necíti žiadne príznaky a smrť je v takýchto situáciách veľmi početná. Detektor dokáže rozpoznať nahromadenie oxidu uhoľnatého ešte pred tým, než ohrozí váš život.

 • 1 - LED "Napájanie" signalizuje či je detektor v prevádzke
 • 2 - Červená "CO"

  - detekcia prítomnosti oxidu uhoľnatého (červená farba)

  - chyba prevádzky (žltá farba)

  - kalibrácia alebo samočistenie (zelená farba)

 • 3 - testovacie tlačidlo - stlačte toto tlačidlo pre skúšku prevádzky svetiel alarmu
 • 4 - sloty pre prenikanie vzduchu
Avansa 150MC
 • Napájanie: AC 220V 50Hz
 • Citlivosť: 150PPM +- 80 PPM CO
 • Doba spustenia: 3 - 5 minút
 • Spotreba energie: <3W
 • Prevádzková teplota: -10°C - 55°C
 • Vlhkosť: <95% (relatívna vlhkosť)
 • Hladina zvuku alarmu: >85 dB (decibelov) pri vzdialenosti 1m od detektora.
 • Zakúpiť

Neinštalujte detektor:

Detektor je napájaný z elektrickej siete napätia 220V, 50Hz. Pri napájaní detektorom zaznie pípnutie. Po štarte detektor potrebuje krátku dobu na stabilizovanie. Stabilizácia môže trvať 3 až 5 minút, čo predstavuje čas potrebný na kalibráciu snímača do prevádzkového režimu. Počas kalibrácie bude kontrolka CO blikať nazeleno. Detektor potom prejde do normálnej prevádzky, a kontrolka napájania zostane zapnutá nepretržite, čo signalizuje, že detektor je napájaný. Sledujte túto kontrolku, aby ste sa uistili, že detektor funguje. Pravidelne otestujte činnosť detektora stlačením tlačidla Test (3). Kontrolka CO bliká na červeno a detektor zapípa. Keď detektor rozpozná prítomnosť nebezpečnej koncentrácie oxidu uhoľnatého, spustí alarm, kontrolka CO bliká na červeno a detektor vydáva zvuk alarmu. Alarm sa zastaví, keď koncentrácia oxidu uhoľnatého klesne pod hodnotu, ktorá je nebezpečná pre zdravie. Detektor pravidelne vykoná samočistenie senzora. Toto trvá približne 30 sekúnd, kontrolka CO vtedy svieti na zeleno. Po skončení samočistenia kontrolka CO zhasne. Detektor nepretržite monitoruje správnu funkciu snímača, keď je senzor chybný, LED kontrolka CO svieti nažlto a detektor vydáva varovný zvukový signál. Aby ste sa uistili, že to nie je iba jednoduchá závada, odpojte detektor z napájania na niekoľko minút a potom ho znova pripojte pre reset a stabilizáciu senzora. Ak porucha pretrváva a LED kontrolka CO svieti nažltlo, znamená to, že senzor je vadný. Ak je detektor stále v záruke, obráťte sa na obchod, kde ste ho zakúpili, a vráťte detektor na opravu.

Čo robiť pri zaznení alarmu?

Otvorte dvere a okná na vyvetranie miestnosti ihneď vypnite akýkoľvek zdroj požiaru! Považujte všetky alarmy detektora ako reálne, pokým nevyvetráte miestnosť. Detektor by nemal nahradzovať vašu ostražitosť. Nikdy bez dozoru nenechávajte oheň v kachliach, krboch alebo iných zdrojoch, ktoré môžu produkovať oxid uhoľnatý. Detektor nevylučuje vašu povinnosť bezpečne používať a udržiavať všetky zariadenia, ktoré môžu produkovať oxid uhoľnatý. Tieto musia byť pravidelne kontrolované oprávnenými osobami. Detektor znižuje počet nehôd no nie je to dokonalý prístroj; akýkoľvek elektronický prístroj má určité limity a nie vždy je schopný odhaliť prítomnosť oxidu uhoľnatého. Pri výpadku napájania detektor nefunguje.
Alarm nemusí byť vždy spustený. Detektor nemusí fungovať kvôli poruche napájania. Detektor nedokáže rozpoznať oxid uhoľnatý v inej úrovni domu. Dokáže ho rozpoznať iba v miestnosti, kde je nainštalovaný. Detektor je preto potrebné inštalovať na každom poschodí budovy a každej miestnosti, kde môže dôjsť ku koncentrácií oxidu uhoľnatého. Detektor oxidu uhoľnatého nedokáže detekovať prítomnosť plynu, LPG alebo dymu.K tomu použite detektor plynu alebo detektor dymu. Detektor indikuje iba koncentráciu oxidu uhoľnatého v blízkosti snímača, môže byť prítomný v iných častiach domu a zatvorené dvere môžu zabrániť tomu, aby sa oxid uhoľnatý dostal k detektoru. Nainštalujte dostatočný počet detektorov pre kompenzáciu prítomnosti dverí alebo iných prekážok. Spustený alarm nemusíte vždy počuť, hoci je alarm primeranej hlasitosti.Ak je detektor inštalovaný mimo spálne, alarm nemusí prebudiť ľudí s hlbokým spánkom a ľudí, ktorí si vzali lieky na spanie alebo požili alkohol a omamné látky, najmä ak sú dvere do spálne zatvorené. Dokonca aj osoby, ktoré sú bdelé, nemusia počuť alarm, ak je v príliš veľkej vzdialenosti alebo je zvuk oslabený hlukom dopravnej prevádzky, prevádzkou audio-video systémov, klimatizáciou alebo inými zariadeniami. Alarm nedokážu počuť osoby so stratou sluchu.